Jag vet ingenting om v75
veckans rad är
1. Scarlet
Johanson
2. Victory tilly